Jag


Jag och Ionia.

Jag kratsar hovarna på Ironia en sommardag.

 

Jag håller precis nu i maj månad på att flytta till egen gård tillsammans med min pojkvän. Där kommer jag i sommar att kunna hålla ett fåtal kurser i underhållsverkning för ett begränsat antal människor, främst mina egna kunder vars hästar redan genomgått en större del av rehabiliteringen från järnskorna.

Mina föräldrar driver en getgård och lever på att tillverka och sälja ekologisk getost. Deras företag heter HB Gideå Get, och de levererar ost till stora delar av Sverige.

Hästarna får till stor del ekologiskt foder eftersom de har fri tillgång på vårt eget hö. Dessutom går de på lösdrift i den härligaste hagen jag kan tänka mig. Den är långsmal och går runt gården på tre sidor som ett G nästan. Ungefär två tredjedelar av hagen är skog och resterande är äng. (Den nya vinterhagen är fortfarande på planeringsstadiet)
På våren, i väntan på sommarbete, utökas hagen med en åker som vi sedan tar lite hö på. Sedan när hästarna kommer tillbaka från betet finns det lite återväxt att beta av innan vinter kommer.


Sommarbetet
Jag och en annan tjej i byn låter våra hästar gå på sommarbete tillsammans. Vi har rustat upp ett gammalt bete vid hennes föräldrars gård, men där har hästarna gått nu i två somrar så det är dags för nya äventyr den här sommaren. Eftersom här är gott om mark kommer vi i år att växla mellan olika skogs och ängsbeten för att erbjuda en stor variation av växtarter samtidigt som föregående års bete får vila en säsong för att bli rent ifrån mask.

Det är det naturliga sättet att minska parasittrycket på sina djur, och det enda som är helt fritt ifrån skadliga kemikalier samtidigt som det är 100% framgångsrikt eftersom inga parasiter kan överleva under en längre period utan lämpliga värddjur.